บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 06/10/2565
ประกาศ ยกเลิกใบกำกับภาษี

ประกาศ ยกเลิกใบกำกับภาษี

 

 

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001455

เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้จัดทำ ส่งมอบและ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งเป็นการลดกระดาษ และร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

  ทางบริษัทฯจะขอส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ให้ลูกค้าในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ดังนี้

1.ผ่านทาง email address

  ลูกค้าแจ้ง email ในขั้นตอนการสั่งซื้อ บริษัทจะนำส่งผ่านทาง email

2.ผ่านทาง one chat  

   - ลูกค้าแจ้งเบอร์มือถือ และโหลด qrcode

  -  ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือที่แจ้งตอนสั่งซื้อสินค้า

  -  ท่านจะสามารถดาวน์โหลดบิลได้จาก app one chat

** กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้**