รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 06/10/2565

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ www.sgarletbywacoal.com ร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่เราได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของหญิงไทยให้มากที่สุด ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านฟังก์ชั่นการใช้งานและด้านแฟชั่น การพัฒนาด้านแพทเทิรน์ เพื่อการตัดเย็บที่สวมใส่สบาย และเสริมสร้างบุคคลิกภาพที่ดี โดยปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสรีระของหญิงไทยในช่วงกว่า 50 ปีที่ผ่านมา